About the author

Mabulmaddin Shaiddin

Seorang penyair, cerpenis dan esais. Esei-esei Mabulmaddin tentang bahasa dan budaya Iranun pernah disiarkan melalui majalah Dewan Budaya dan Jendela Sabah... [Selanjutnya]

2021 © Iranun Nusantara. Hak Cipta Terpelihara.